جستجوگر دامنه

برای یافتن بهترین نام همینک جستجو کنید...

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

اخبار

Avviso cambio gestione tecnica ed amministrativa

 Jan 16th

Gent.le Cliente, a partire dal giorno mercoledì 18 Gennaio 2017, la gestione tecnica ed amministrativa di tutti i servizi attualmente registrati su Server.it sarà della Virtual Solution Srl.  Tutti i servizi, la gestione domini ed i pannelli di controllo resteranno invariati, quindi non ci sarà alcuna operazione da effettuare per il ... بیشتر »

Adeguamento IVA Europea

 Jan 1st

Dal 1 Gennaio 2015 la normativa europea sull'ecommerce prevede che per i servizi digitali, inclusi i servizi di hosting che offriano, venga applicata l'aliquota IVA (VAT) del paese dell'acquirente e non più del venditore, per questo motivo abbiamo provveduto ad adeguare tale impostazione sul nostro sito per i clienti che acquistano all'interno ... بیشتر »